Utveckling


Verksamhet anpassad för dig med höga krav på flexibilitet
Kempartner har möjlighet att snabbt utveckla produkter skräddarsydda efter dina behov och ändamål. Hos oss finns den kunskap, noggrannhet och kreativitet som krävs för framgångsrik produktutveckling. Kempartner har också den unika flexibilitet som gör att vi kan vara lyhörda för dig som kund och beställare av mindre serier.

Vi förenklar processen
Kempartner väljer råvaror efter dina krav på produktens funktion, miljöpåverkan och ekonomi. Vi gör processen enklare för dig eftersom vi redan har ett brett receptregister, ett stort sortiment och gedigen kunskap inom området. Därför kan vi erbjuda dig en snabb och resurssnål produktutveckling. Vi hjälper även till med design och framtagning av förpackningar.

En produkt blir inte bättre än sin svagaste länk
Oavsett ändamål kommer du att få en produkt med hög kvalitet. Vi har möjlighet att mäta resultat och effekt gentemot konkurrerande produkter på eget laboratorium ofta enligt testinstitutens senaste metoder. Därför kan vi garantera att du får den effektivitet din produkt ska ha.

Steget före inom forskning och utveckling
Kempartner har ambitionen att nå nya dimensioner inom forskning och utveckling. Vårt mål är att ligga steget före genom utveckling av nya miljöanpassade produkter. Vi vill vara en långsiktig partner genom atttillhandahålla smartare förpackningar och innovativa produkter som löser nya problemområden på marknaden.

Specialister på miljömärkning och lagstiftning
Vill du utveckla miljöanpassade produkter så är Kempartner ett naturligt val av partner. Vi är experter på miljö och har kunskap om myndigheters krav samtgällande lagstiftning både nationellt och internationellt. Därför kan vi hjälpa dig med ansökningar och registrering till myndigheter som t ex Kemikalieinspektionens produktregister, organisationer för miljömärkning och Astm a- och Allergiförbundet.
Private label utveckling bildPrivate label utveckling bild
Private label utveckling bild