Certifikat


Klimatkomensation

Kempartner klimatkompenserar våra utsläpp och är delägare i vindkraftskooperativ för att minska utsläppen. 

ISO 14001 , ISO 9001

Kempartner är certifierat enligt ISO 14001 och 9001. Skicka ett mail till info@kempartner.se så skickar vi certifikaten till er! 

Bra Miljöval

Kemibolaget har licens att använda Svenska Naturskyddsföreningens varukännetecken Bra Miljöval. Finns på samtliga produkter som det finns kriterier för. Bra Miljöval kallas också för Falken.

För mer informat, besök Naturskyddsföreningens hemsida.

Svanen

Vi har licens att använda Nordiska Rådets miljömärkning Svanen för vissa av våra produkter. Prövning och licenser handhas i Sverige av SIS Miljömärkning.

För mer informat, besök Svanens hemsida.

EU Ecolabel

EU Ecolabel, även kallad för EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för  EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag. 

EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livcykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktiones- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

För mer informat, besök Eu Ecolabels hemsida. 
Kempartner DiplomKempartner Diplom
Kempartner Diplom
bra miljoval mellanbra miljoval mellan
bra miljoval mellan
svanen litensvanen liten
svanen liten
ecolabel mellanecolabel mellan
ecolabel mellan