Miljö 

Kempartner postersKempartner posters
Kempartner posters

Med visionen om en hållbar miljö


Miljöfrågorna har sedan starten 1977 varit Kempartners ledstjärna. Sedan dess har vi legat i framkant när det gäller utvecklingen av miljöanpassade kemtekniska produkter. Därför är vi ledande på marknaden idag. Med vår flexibilitet, innovationsvilja och miljöfokus fortsätter vi att driva utvecklingen framåt.

Miljöpolicy
Kempartner utför produktion av kemiska produkter, tvätt- disk- och rengöringsmedel. Kempartner skall verka för att de produkter som tillverkas har en optimal effekt med minimal miljöpåverkan i produktens hela livscykel. En miljöinriktad produktutveckling skall ständigt vara i fokus. Kempartner är ett ISO 14001 företag och bedriver ett seriöst miljöarbete genom att ständigt sträva efter att förbättra processer, produktionsmetoder och produkter mot minskade koldioxidutsläpp. Våra amibitioner för oss till en ständig förbättring på väg mot en hållbar utveckling. Lagar och andra krav skall följas eller överträffas.


Kempartners miljöengagemang
 • Flera av våra produkter är godkända av Astma- och allergiförbundet.
 • Vi tar fran utförliga 16-punkters säkerhetsdatablad.
 • Kempartner är aktiva i miljödebatten och grundaren Leif Löf är verksam inom flera olika organisationer 
  - Styrelsen för Plast- och Kemiföretagen 
  - Ledamot i SME-kommittén inom Svenskt näringsliv 
  - Styrelseledamot i SIS Miljömärkning AB, Svanen 
  - Styrelseledamot för SSR (Sveriges Standardiseringsråd)
 • Kempartner är miljöcertifierade och arbetar enligt ISO 14001
 • Kempartner är medlem i Ansvar & Omsorg och vi har åtagit oss att hela vår verksamhet ska följa de punkter för förbättringar inom hälsa, säkerhet och miljö som medlemskapet omfattar. Därigenom sker kontinuerlig översyn av företagets rutiner för hantering av kemikalier och omfattar även leverantörer, kunder och transportörer
 • År 2007 tillverkade och lanserade Kempartner det första klimatkompenserade tvättmedlet i världen!