Affärsidé  

optimaleffektminimalpaverkanoptimaleffektminimalpaverkan
optimaleffektminimalpaverkan
Kempartner skall vara ett kundnära kunskapsföretag.
Med arbetsglädje, kvalitet- och miljökänsla tillhandahåller vi kemiska problemlösningar för bolagen inom koncernen och även fristående företag med så kallad legoproduktion. God lönsamhet skall skapas genom effektiv produktion och logistik.

Vi ska verka för att de produkter vi tillverkar ska optimal effekt med en minimal miljöpåverkan genom produktens hela livscykel. En miljöinriktad produktutveckling skall ständigt vara i fokus och miljöutvecklingen skall ligga före miljömyndigheternas krav. En miljöriktig och effektiv produktion med lägsta möjliga miljöpåverkan och med välutbildad personal skall understryka våra ambitioner till en ständig förbättring på väg mot mot en hållbar utveckling.