Brandskum 


Kempartner är en av de få producenter i Sverige som tillverkar miljöanpassade övningsskum samt brandskum för att släcka bränder. 

Produktion

Uni-foam och Uni-light är brandskum som används vid brandbekämpning. Tillverkningen kräver omfattande kvalitetskontroller och tester.

Uni-foam är en sk. detergentskumvätska och kan användas vid de flesta typerna av bränder.

Uni-light är en alkoholbeständig skumvätska som används där brandfarliga vätskor som tex. sprit och aceton finns lagrat.

​​​​​​​Brandskum utesluter syret och kväver på så vis branden. 
Våra kunder har under åren varit Luftfartsverket, Räddningstjänsten, offshoreföretag, oljeplattformar och rederier samt brandsläckartillverkare. 

Idag tillverkas främst övningsskum för övning vid brandfält och räddningskår. 

Det lagerhållna produktsortimentet består av miljöanpassade skumvätskekoncentrat främst för övningsverksamhet med produkten Uni-foam Bio Yellow. 

Samtliga produkter är helt fria från PFSO. Vill du veta mer om Uni-foam och Uni-light brandskum?

Kontakta oss på 08-683 88 16 eller Kid Thor 070-542 64 19 Brandskum441Brandskum441
Brandskum44