Priser & Utmärkelser
Announcement of winning
​​​​​​​"Global Eco-Tech Awards"

Kungen och LeifKungen och Leif
Kungen och Leif
Kemibolaget och Leif Löf är vinnare av ett Global 100 Eco-Tech Awards vid världsutställningen 2005 i Japan.
121 länder medverkade vid världsutställningen vid The world Exposition 2005 Aic.

OCEAN s Dubbeldryg fick priset för bästa inovation för miljön. 
Ett stort pris för oss i konkurrens med de multinationella tvättmedelsforskarna i världen.  Priset ”Global 100 Eco-Tech Awards” har tilldelats oss för vår utveckling av våra koncentrerade tvättmedel med motiveringen
"Environmentally Friendly Detergent Which Needs Half the Usual Amount" 

Bakrunden till detta nyinstiftade pris är tack vare en snabb teknologisk utveckling har 20:e århundradet karaktäriserats av massproduktion och masskonsumtion, som har lett till en verklig materiell förbättring i vårt dagliga liv. Samtidigt har denna utveckling resulterat i olika globala frågeställningar som ökenutvidgning, global uppvärmning och minskning av naturliga resurser. Eftersom dessa frågor inte kan lösas av en nation måste det internationella samfundet samverka för att lösa dessa viktiga problem. Vi måste samlas och dela av vår erfarenhet och dela av vår erfarenhet och kunskap för att skapa en ny inriktning för mänskligheten som både är hållbar och harmoniserar med naturen.” 
I samband med världsutställningen vid Expo 2005 i Japan har det instiftats ett Miljöpris för Global Ekologisk teknologi. 
100 pristagare över hela världen har efter en noggrann utvärdering av en internationell och nationell kommitté av miljöexperter tilldelats detta prestigefyllda miljöpris.
Pristagarna tog emot priset vid en högtidlig ceremoni på århundradets första världsutställning i Japan den 1: a september 2005. Prissumman var 65 000 Sek. Världsutställningen avslutades den 25 september 2005 efter 185 dagars öppethållande.
Världsutställningens fokus är ekologisk balans i världen – hållbar utveckling

Kungens Miljöpris till Kemibolaget

Styrelsen för Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond har beslutat att tilldela ett stipendium på 50.000 :- till Leif Löf för hans arbete med miljöanpassad produkt- och metodutveckling.

​Leif Löf är grundare av Kemibolaget i Bromma AB med kända varumärken som Trutest, RENT och OCEAN som säljs inom både industri, detaljhandel och fackhandel. Leif, som är kemist och ansvarig för produktutveckling inom bolaget, har ett stort miljöintresse med en helhetssyn på miljöfrågorna som sträcker långt utanför miljömärkning och miljölagar. Här är några exempel på de miljöfördelar företaget skapat.

Som leverantör till ett av de största oljebolagen med rikstäckande bensinstationer och biltvätt, har Kemibolaget under varumärket Trutest skapat ett nytänkande inom tvättkemikalier och en metodik som under många år inneburit upp till 85 % minskade frakter (leveranser av 540 ton kemikalier har minskat till 80 ton) och > 90% minskat emballage samt enklare lagerhållning och hantering.

Livscykelanalyser som utförts i samarbete med KTH i Stockholm visar otroligt stora miljöbesparingar för denna produkt/ metod, med mer än 85%, av bl.a. växthusgaser m.m. I samband med dessa produkters framfart på marknaden har tusentals ton mindre frakter givit stora besparingar även ekonomiskt. Produkternas inneboende egenskaper har högsta miljöstatus och är ”Svanen”-märkta.
Inom detaljhandeln har Kemibolaget med varumärkena RENT & OCEAN varit ”trendsättare” med miljömärkta produkter som verkligen gör rent vid låg temperatur och med extremt låg dosering. Bland annat Bäst i Test i konsumentverkets tester 1993, 1995 och 1998.
Bland annat har framtidsprodukten OCEAN Dubbeldryg -ett superkoncentrerat tvättmedel-, nyligen lanserats. Produkten är framtagen för att minska utsläppen, transporter, och enklare hantering för slutkonsument. En livcykelanalys genomförd av KTH visar att denna produkt har > 75 % mindre växthuseffektpåverkan mot andra ”normaldoserande” tvättmedel.