Produktion


En snabb och flexibel kvalitetspartner

Kempartner är en flexibel partner som snabbt kan ställa om och erbjuda dig effektiv produktion vid korta likväl som vid långa serier. Naturligtvis erbjuder vi högsta kvalitet från valet av råvaror till leverans.Våra investeringar de senaste åren är omfattande ochproduktionen är i största möjliga mån automatiserad med maskinell utrustning som håller högsta klass.
​​​​​​​
Kapacitet
Vi har idag kapacitet att producera volymer som långt överstiger den nivå som sker idag. Fördelningen är 65procent flytande produkter och 35 procent pulverprodukter.


Tillstånd
V erksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken och övervakas enligt särskilt kontrollprogram av Länsstyrelsen. Allt vatten från fabriken går ner i ett slutet avloppssystem med lagertankar. Vattnet kontrolleras enligt att särsklit kontrollprogram innan utpumpning till reningsverk sker. Detta är för att säkerhetsställa att inga okontrollerade utsläpp ska kunna ske, vilket borgar för hög säkerhet för vår gemensamma miljö.