Bioplast

Vad skiljer en bioplast från en vanlig plast?
​​​​​​​

Termen bioplast omfattar en hel familj med material 
som är biobaserade, bionedbrytbara eller bådadera.

 
Biobaserad innebär att materialet eller produkten helt eller 
delvis kommer från biomassa, det vill säga från växtriket. 
Biomassa för bioplaster kommer främst från majs, sockerrör 
eller cellulosa.
 
Termen ”bionedbrytbar” avser en kemisk process då 
mikroorganismer som finns i miljön bryter ner materialet till 
sina naturliga substanser, till exempel vatten, koldioxid och 
kompost (artificiella tillsatser behövs inte). 
Nedbrytningsprocessen beror på den omgivande miljön 
(var och vilken temperatur), på materialet och på hur 
materialet används.
 
Naturligtvis kan material och produkter ha bägge 
egenskaperna, men det är ingen självklarhet. Biobaserat 
får inte med automatik förutses vara bionedbrytbar.
 
Bioplaster spelar redan en viktig roll inom förpackning, 
jordbruk, gastronomi, konsumentelektronik och bilindustrin, 
för att bara nämna några områden. Bioplasterna har ofta 
och under längre tid använts för att tillverka produkter med 
kort levnadstid, till exempel film, cateringprodukter, 
förpackningar och avfallspåsar. I takt med att tekniken 
utvecklas tillverkas fler och fler långlivade produkter också 
av dessa material. Exempel är delar i tangentbord, 
mobiltelefonkåpor och vissa delar i bilindustrin.
 
Bioplasterna driver på utvecklingen inom plastindustrin. Det 
finns två stora fördelar med biobaserade plaster jämfört med 
de traditionella. De spar på fossila resurser och minskar 
utsläppen av växthusgaser. Bionedbrytbarhet är en extra 
fördel hos vissa av bioplasterna.

Källa: European Bioplastics