Fritid & uteprodukter

 Produkt & Förpackning 
Alg & Mögeltvätt:
1 liter, 4 liter, 5 liter


Målartvätt:
1 liter, 4 liter, 5 liter


Trallrent:
1 liter, 4 liter, 5 liter

Fasadtvätt:
1 liter, 4 liter, 5 liter


Saneringsvätska:
1 liter, 4 liter, 5 liter


Bio Kompostvätska:
1 liter, 4 liter, 5 liter

Trämöbeltvätt:
500 ml Spray


Plastmöbeltvätt:
500 ml Spray


Spolvätska/ Aqua Fresh:
4 liter

COLOURBOX2976121COLOURBOX2976121
COLOURBOX2976121
COLOURBOX3557794COLOURBOX3557794
COLOURBOX3557794
Val av förpackning och mängd oftast flexibelt efter era önskemål.