Vårt Sortiment


Kempartner gör det enkelt för dig. Vi realiserar din produkt från idé - hela vägen till butik.

Vi kan sköta allt i denna kedja eller valda delar beroende på dina önskemål.

I ett nära samarbete strävar vi efter att vara en utvecklande och givande partner. Vi är ledande på marknaden när det gäller dryghet och effektivitet. Vi tillverkar kvalitetsprodukter som når bästa resultat men påverkar miljön minimalt. Kunskap vi vill dela med oss av och mervärden som kan bli dina.

En snabb och flexibel kvalitetspartner
Kempartner är en flexibel partner som snabbt kan ställa om och erbjuda dig effektiv produktion vid korta likväl som vid långa serier. Naturligtvis erbjuder vi högsta kvalitet från valet av råvaror till leverans. Våra minvolymer är 2000 liter per produkt. Vår snittvolym per batch är 7000 liter. 

Kapacitet
Vi har idag kapacitet att producera volymer som långt överstiger den nivå som sker idag. Fördelningen är 65 % flytande produkter och 36 % pulverprodukter. Vi kan tillverka batcher upp till 1,5 miljoner enheter. 

Tillstånd
Verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken och övervakas enligt särskilt kontrollprogram av Länsstyrelsen.

Allt vatten från fabriken går ner i ett slutet avloppssystem med lagertankar. Vattnet kontrolleras enligt ett särskilt kontrollprogram innan utpumpning till reningsverk sker. Detta för att säkerställa att inga okontrollerade utsläpp skall kunna ske, vilket borgar för hög säkerhet för vår gemensamma miljö.

Läs mer om vårt produktsortiment i menyn ovan.