Certifikat


Klimatneutralt företag
Kempartner är ett certifierat klimatneutrat företag. Du kan läsa mer om vad detta innebär på http://www.southpole.se eller klicka nedan för att se vårt projekt för klimatkompensation. Klicka här


ISO 14001 

Kempartner är certifierat enligt ISO 14001. Här kan du se vårt certifikat. See our certificate here .Bra Miljöval
Kemibolaget har licens att använda Svenska Naturskyddsföreningens varukännetecken Bra Miljöval. Finns på samtliga produkter som det finns kriterier för. Bra Miljöval kallas också för Falken.

För mer informat, besök Naturskyddsföreningens hemsida.


Svanen
Vi har licens att använda Nordiska Rådets miljömärkning Svanen för vissa av våra produkter. Prövning och licenser handhas i Sverige av SIS Miljömärkning.

För mer informat, besök Svanens hemsida.EU Ecolabel
EU Ecolabel, även kallad för EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för  EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag. 

EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livcykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktiones- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

För mer informat, besök Eu Ecolabels hemsida. 
bra miljoval mellanbra miljoval mellan
bra miljoval mellan
svanen litensvanen liten
svanen liten
ecolabel mellanecolabel mellan
ecolabel mellan